Moderne boliger for fremtiden

 

Vi har lang erfaring med boligprosjekter og bygger enebolig, flerfamileboliger og deltar i utviklingsprosjekter. På disse sidene finnes oppdatert informasjon om igangsatte- og kommende prosjekter.

Bokvalitet = livskvalitet!

Byggeforskriftene har de seneste årene blitt oppdatert med nye og stadig strengere krav til nye boliger.  Sikkerhet i bruk, gode utearealer, universell utforming, innemiljø og energibruk, for å nevne noen – kjøper du ny bolig er det en selvfølge at alle forskriftskrav er oppfylt. Nye hus er komfortable, holder høy kvalitet og er miljøvennlige og energieffektive.

Like viktig er muligheten for å få boligen tilpasset slik man selv ønsker seg – materialvalg og farger, planløsning og romfunksjoner, et kjøkken akkurat slik du vil ha det, et lekkert bad… Kommer du tidlig inn i boligprosjektet kan du gjøre mange tilpasninger og sette ditt eget, helt personlige preg på boligen din.

 

 

Farmen Boligsameie på TUV i Hemsedal

Farmen Boligsameie på Tuv består av 10 boliger fordelt på to firemannsboliger og en tomannsbolig.
Området vil bli bygd ut i tre trinn. Første byggetrinn med første firmannsbolig ble ferdigstilt i juli 2021. Byggetrinn 2 med neste firmannsbolig starter opp høsten 2021.

 

Kjøkken på Farmen