Eine Bolighus utvikler fine

boligområder, med moderne

og funksjonelle boliger.

 

 

 

Trivsel i hjemmet

 

 

Trivsel i hjemmet er utgangspunktet for å ha et bra liv for en selv og familien.  Vi  har en målsetning om å utvikle boliger rettet mot en bred kjøpergruppe, det kan være førstegangskjøpere, familier og voksne som flytter fra enebolig, så vel som pensjonister.

Kvalitet i alle ledd

 

Vi har fokus på  kvalitet i alle ledd slik at du kan være sikker på at din bolig er av god kvalitet og slik som forventet.

Våre prosjekter er basert på samfunnsansvar, stedstilpasset arkitektur, respekt for omgivelser og miljø. I tillegg er boligens og bomiljøets betydning for helse og velferd en viktig verdi som legges til grunn for planlegging av våre boligkonsepter.

 

 

Individuelle valg

 

 

 Kommer du tidlig inn i prosessen kan du gjøre individuelle valg som gir deg mulighet til å sette ditt personlige preg på boligen.

Kjøkken på Farmen